اولین نشست هماهنگی برای برگزاری همایش بین المللی سلامت معنوی از سوی پژوهشکده مطالعات معنوی برگزار شد

پژوهشکده مطالعات معنوی برگزار می کند:

آخر هفته نوآیندی با موضوع مسائل نوپدید فرق، ادیان و مذاهب

آموزش روش های آینده پژوهی و نحوه کشف مسائل نوپدید آینده

رقابت اندیشمندان و فعالان فرق،ادیان و مذاهب

برگزیده شدن گروه ها جهت ورود به رویداد ملی نوآیند

زمان: 24دی ماه از ساعت 8 الی 18
مکان: قم، میدان امام حسین، بلوار شاهد، بلوار نور، مجتمع فرهنگی نور

ثبت نام:
yun.ir/lujxm9

اطلاعات بیشتر:
09149213601