سلسله نشست های حکمرانی معنوی: شاخص های حکمرانی معنوی

در حکمرانی معنوی، میان گوهر و صدف دین پیوند عمیقی وجود دارد

در یکی دیگر از سلسله نشست های حکمرانی معنوی، دکتر غلامرضا بهروزی لک عضو هیئت علمی گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، ابتدا به ارائۀ تعریفی از دو مفهوم حکمرانی و معنویت پرداخت و در ادامه یازده شاخص را برای حکمرانی معنوی بر شمرد.

بهروزی لک، حکمرانی را اینگونه تعریف نمود: «حکمرانی عبارت است از فرایند و چگونگی اعمال قدرت در جامعه در راستای حاکمیت سیاسی شکل گرفته». از منظر این استاد حوزه و دانشگاه، حکمرانی را می توان به دو عرصه مردمی و غیرمردمی تقسیم نمود.

وی در ادامه به تعاریف مختلفی که از معنویت در مجامع علمی ارائه می شود، اشاره نمود و با تکیه بر معارف قرآنی، اتصال به منبع لایزال الهی را از ارکان معنویت با نگاه قرآنی دانست. از منظر این پژوهشگر عرصه سیاسی، در نگاه دینی، بر خلاف نگاه سنت گرایانی همچون رنه گنون و سید حسین نصر، گوهر و صدف دین با یکدیگر پیوند وثیقی دارند.

وی در دادمه مبتنی بر دو تعریف از کلیدواژه های حکمرانی و معنویت، حکمرانی معنوی را چنین تعریف نمود: «شیوه ای از اعمال قدرت در زندگی این جهانی، نشئت گرفته از دین در پیوند میان عالم ملک و ملکوت.»

این دانش آموخته حوزه علمیه در ادامه با اشاره به آیه 26 از سوره آل عمران، اعطاکننده مُلک و فرمانروایی در عالم را خدای متعال معرفی نموده و با استناد به آیه 124 سوره بقره، برخورداری از ستمگران و ظالمان از این جایگاه را نامقبول دانست.

او در ادامه یازده ویژگی و شاخص برای حکمرانی معنوی برشمرد که برخی از این شاخص ها به شخص حکمران، برخی به رویکردهای حکمران در امر حکمرانی و برخی به فرایندهای مطلوب در امر حکمرانی مرتبط بود.

اخلاص مبتنی بر توحید محوری در مقابل انسان محوری سکولار در حکمرانان، حکمرانی خدمت محور (نه غنیمت محور و سود محور)، فراهم سازی رشد اخلاق و فضیلت و سعادت در جامعه، تکلیف گرایی شریعت محور، رعایت کرامت انسانی در عمل حکمرانان، حکمرانی در چهارچوب شریعت، امام محوری هدایت گرا، تلفیق معنویت با اخلاق و عقلانیت دین بنیان، آخرت گرایی در امور این جهانی، مشارکت دادن مؤمنان در امور اداره جامعه، شفافیت امور برای هم افزایی اجتماعی یازده شاخصه ای بودند که دکتر بهروزی لک به تبیین هرکدام از این شاخص ها پرداخت.

گفتنی است این نشست با مشارکت پژوهشکده مطالعات معنوی، اندیشکده معنویت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و خبرگزاری رسا برگزار شد.

در این جلسه عنوان، آرمان، اهداف و محورهای مشخص شد و مقرر گردید در نشست بعدی نمایندگانی از سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور که در رابطه با سلامت معنوی فعالیت می کنند، حضور بهم رسانند.