محمد حسین کیانی

عضو گروه علمی پژوهشکده مطالعات معنوی

1 . سوابق تحصيلات

الف. حوزوی:

 • دروس مقدمات در حوزه علمیه رضویه شیراز؛ 1379 – 1385 .
 • دروس سطح در حوزه علمیه فیضیه قم؛ 1386 – 1390 .
 • دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه فیضیه قم، محضر آیت‌الله سید محمود هاشمي شاهرودی.

ب. كلاسيک:

 • دیپلم ریاضي و فیزیک دبیرستان فارابي شیراز؛ – 1376 – 1379.
 • کارشناسي فلسفه دانشگاه مفید قم؛ 1386 – 1390.
 • کارشناسي ارشد فلسفه اخلاق دانشگاه پیام نور قم؛ 1390 – 1393.

عنوان پایان‌نامه: فلسفه معنویت‌گرایي جدید (دفاع با نمره عالي)

 • دکتری فلسفه تطبیقي دانشگاه قم؛ 1395-1399.

عنوان رساله: نسبت استعلا اگزیستانسي یاسپرس و استکمال نفس ملاصدرا (دفاع با نمره عالي)

 • دوره پسادکتری دانشگاه قم؛ 1400- تاکنون

عنوان رساله: فلسفی زیستن؛ قرائت حکمت صدرا برای زندگی امروزی

 

 

 

2 . مقالات

الف. مقالات علمي پژوهشی:

 1. در باب چیستي جنبش‌های نوپدید دیني، فصلنامه آینه معرفت (دانشگاه شهید بهشتي)، شماره 31 ، تابستان 1391.
 2. بررسي تطبیقي تناسخ در اندیشه پال توئیچل و راجنبش اشو، فصلنامه فلسفه دین (پردیس فارابي دانشگاه تهران)، دوره 14، شماره 4، تابستان 1396.
 3. بررسي برآیند تجربه دیني انسان‌گرایانه مبتني بر یُگه و مدیتیشن، دوفصلنامه الهیات تطبیقي (دانشگاه اصفهان)، شماره 17، بهار و تابستان 1396.
 4. تأملي معناشناسانه بر «پلورالیسم معنوی» با نظر به آرای کریشنا مورتي، دوفصلنامه متافیزیک (دانشگاه اصفهان)، شماره 24، پاییز و زمستان 1396.
 5. بررسي انتقادی نسبت سعادت‌گرایي و استادپذیری در اندیشه کریشنا مورتي، فصلنامه معرفت ادیان (موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني)، شماره 39 ، تابستان 1398.
 6. بررسي معنویت به‌مثابه استعلا وجودی بر مبنای رویکرد اگزیستانسیالیستي یاسپرس، فصلنامه حکمت و فلسفه (دانشگاه علامه طباطبایي)، شماره 58، تابستان 1398.
 7. بررسي نظریه «علم الهي» در اندیشه شیخ اشراق و پل تیلیخ، دوفصلنامه آموزه‌های فلسفه اسلامي (دانشگاه رضوی مشهد)، شماره 24، بهار و تابستان 1398.
 8. بررسي وجودی – استعلایي اصل «علیت» از دیدگاه یاسپرس و ملاصدرا، فصلنامه اندیشه نوین عقلي (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي) ، شماره 9، بهار و تابستان 1399.
 9. بررسي تطبیقي «هویت استعلایی انسان» در اندیشه هیدگر و ملاصدرا، دوفصلنامه آموزه‌های فلسفه اسلامي (دانشگاه رضوی مشهد)؛ شماره 26، بهار و تابستان 1399.
 10. بررسي انتقادی نسبت «آب، ارتعاش و معنویت» در اندیشه ماسارو ایموتو؛ فصلنامه اندیشه نوین دینی (دانشگاه معارف قم)؛ شماره 65، تابستان 1400.
 11. بررسي انتقادی نسبت «معرفت و رویابیني» در اندیشه کارلوس کاستاندا؛ فصلنامه اندیشه دینی (دانشگاه شیراز)؛ شماره 80، پاییز 1400.

در حال داوری:

 1. خوانش معنویت زنانه از نظریه «زن وحشي» در اندیشه کلاریسا پینکولا استس، ارسال به دو فصلنامه غرب‌شناسی بنیادین؛ پژوهشگاه علوم انسانی.
 2. رهیافت «معنویت همدلانه» برمبنای خوانش کارن آرمسترانگ از نظریه عصر محوری، ارسال به فصلنامه حکمت و فلسفه ؛ دانشگاه علامه طباطبایي.
 3. بررسی نسبت خودآگاهی و حالیّت در انکشاف «من اصیل» برمبنای اندیشه هیدگر و تله؛ ارسال به فصلنامه پژوهش‌های فلسفی؛ دانشگاه تبریز.
 4. بررسی خرافه‌انگارانه نظریه «تجلی» در فرقه بهائیت و جنبش سای‌بابا؛ ارسال به فصلنامه جستارهایی در فلسفه و کلام؛ دانشگاه فردوسی مشهد.
 5. تحلیلی بر فلسفهِ فلسفه همچون مسئله وجودی-زیستی نزد ملاصدرا؛ آماده ارسال به نشریه
 6. بررسی دوسویه «آگاهی کلی» و «تالم وجودی» در ارجاع به خودشناسی برمبنای فلسفه ملاصدرا؛ آماده ارسال به نشریه

 

ب. مقالات ICS و علمي – ترویجی:

 1. تحلیلي بر ایده‌ی «تجربه معنوی خودگرا» با نظر به یُگه و مدیتیشن، مقاله ISC در پژوهشگاه بین‌المللي المصطفي (ص) و انتشار در مجموعه مقالات برتر همایش بین‌المللي «معنویت‌گرایي در جهان معاصر»، زمستان 1395.
 2. بررسي انتقادی «ماهیت تصویرسازی رسانه از جنبش‌های نوپدید دینی» در اندیشه جیمز بکفورد، مقاله ISC در دانشگاه باقرالعلوم و انتشار در مجموعه مقالات برتر همایش بین‌المللي «دین، فرهنگ و فناوری»، تابستان 1397.
 3. بایسته‌های مواجهه با معنویت‌گرایی جدید در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی؛ مقاله ISC در پژوهشگاه بین‌المللي المصطفي (ص) و انتشار در مجموعه مقالات برتر همایش بین‌المللي «ظرفیت های علوم انسانی برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی»، زمستان 1399.
 4. واکنش جهان به دین‌واره‌های جدید (بررسي موردی چهار قاره آمریکا، اروپا، آسیا و آفریقا)، دوفصلنامه علمي – ترویجي مطالعات معنوی (پژوهشکده باقرالعلوم)، شماره – 27 ، بهار و تابستان 1398.

ج. مقالات علمي – تخصصي:

 1. جايگاه آرامش در عرفان و معنویت‌گرایی جديد، فصلنامه علمي-تخصصي كتاب نقد، شماره 45؛ زمستان 1386.
 2. مؤلفه‌های معنويت نوپديد در ايران، فصلنامه علمي-تخصصي كتاب نقد، شماره 50-51.
 3. چالش تربیت اسلامی؛ در باب تقابل جدید اما وثیق اسلام و مدرنیته، فصلنامه علمی – تخصصی پژوهشنامه تربیت تبلیغی، شماره 4.
 4. ساي بابا و مسئله تجلي خدا گونه. فصلنامه علمي-تخصصي حوزه، شماره 153.
 5. غايت اخلاقي در نيكوماخوس ارسطو، فصلنامه علمي-تخصصي اخلاق، شماره 19-20.
 6. سير و سلوك در عرفان كارلوس كاستاندا، فصلنامه علمي-تخصصي اخلاق، پاييز و زمستان 1387.
 7. نقد و بررسي مباني نظري اكنكار. فصلنامه علمي-تخصصي آیین سلوك، پاييز 1384.
 8. تأملی بر افكار اوشو. فصلنامه علمي-تخصصي آیین سلوك، تابستان 1385.
 9. اديان و مذاهب در عرفان كريشنا مورتي، فصلنامه علمي-تخصصي مطالعات معنوي، زمستان، 1388.
 10. درآمدی بر عرفان متجدد. فصلنامه علمي-تخصصي آیین سلوك، زمستان 1387.
 11. مراقبه و سنجش اعتبار ان در عرفان اشو. فصلنامه آیین سلوك، بهار و تابستان 1388.
 12. الوهيت در عرفان ساتيا ساي بابا. پگاه حوزه، شماره 262.
 13. الوهيت در جنبش كريشنا مورتي، پگاه حوزه، شماره 286.
 14. اشو مروج عرفان پوچ‌گرا. پگاه حوزه، شماره 264.
 15. اكنكار و ضعف فلسفي در شناخت اديان، پگاه حوزه، شماره 272.
 16. اديان و مذاهب در عرفان اكنكار. فصلنامه علمي-تخصصي آیین سلوك، پاييز 1388.
 17. مباني اعتقادي در مكتب اكنكار. فصلنامه مطالعات معنوي، پیش‌شماره اول پاييز 1388.
 18. تبلور نيهيليسم در افكار نيچه. فصلنامه پگاه حوزه. شماره 276.
 19. آرامش ديني، نشريه پگاه حوزه، شماره 282.
 20. معنويت‌گرايي مدرن و جستجوي آرامش، نشريه پگاه حوزه، شماره 287.
 21. جنبش‌های معنوی و مواجهه بنیادین عرفانی، فصلنامه علمی – تخصصی مطالعات معنوی، شماره 4 –
 22. تبارشناسی جنبش‌های نوپدید دینی، فصلنامه علمی – تخصصی مطالعات معنوی، شماره 6.
 23. جنبش‌های معنوی و جنجال‌های اجتماعی، فصلنامه علمی– تخصصی مطالعات معنوی، شماره 7.
 24. بررسی انسان‌‌گرایی دونالد والش، فصلنامه علمی– تخصصی مطالعات معنوی، شماره 8.

 

3 . كتاب‌ها

 1. عرفان و معنویت؛ فرصت‌ها و تهدید‌ها (مجموعه مصاحبه‌ها)، پژوهشکده باقرالعلوم (ع)، 1397.
 2. جنبش‌های نوپدید دینی-معنوی (مجموعه مقالات)، پژوهشکده باقرالعلوم (ع)، 1396.
 3. اكنكار؛ جنبش نوپديد ديني، انتشارات شهاب‌الدین، قم، 1389.
 4. ساتيا ساي بابا، آموزه‌ها و باورها، انتشارات شهاب‌الدین، قم، 1389.
 5. جنبش‌هاي نوپديد معنوي در چشم‌انداز فرهنگي ايران. (رساله برتر در سومین جشنواره علامه حلی؛ غیرمطبوع)
 6. آسیب‌شناسی عرفان‌های نوظهور، انتشارت صهبای یقین، قم، 1391.
 7. نگاهی متفاوت به عرفان سرخ‌پوستی، انتشارت صهبای یقین، قم، 1391.
 8. نگاهی متفاوت به سایتا سای بابا، انتشارت صهبای یقین، قم، 1391.
 9. نگاهی متفاوت به اشو، انتشارت صهبای یقین، قم، 1391.
 10. نگاهی متفاوت به اکنکار، انتشارت صهبای یقین، قم، 1391.
 11. درآمدی بر ادیان جدید. (غیر مطبوع)
 12. بررسی تطبیقی مبانی عرفان و معنویت‌گرایی جدید (در حال تألیف به سفارش پژوهشکده باقرالعلوم)
 13. آشنایی با رهبران معنویت‌گرایی جدید (در حال تالیف به سفارش پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی)
 14. سعادت‌گرایی جدید؛ بررسی سعادت در جنبش‌های نوپدید دینی (در نوبت چاپ به سفارش مرکز مطالعات حوزه علمیه قم)

پروژههای تحقيقاتي: راهبرد مقابله با جنبش‌های معنوی نوظهور: به سفارش پژوهشکده باقرالعلوم (سازمان تبلیغات اسلامي)، 1389 .

پروژههای تحقيقاتي: جنبش‌های نوپدید معنوی، پیامدها و سیاست‌ها: به سفارش کمیسیون حوزوی شورای عالي انقلاب فرهنگي، 1391 .

 

4 . مقالات برگزیده در همایش‌های علمي

 1. مقاله برگزیده در همایش بین‌المللی دین، فرهنگ، فناوری (دانشگاه باقرالعلوم)، 1397.
 2. مقاله برگزیده در همایش ملی «حقوق ادیان» (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) ماه 1391. (جزوه مقاله برتر جهت درج در مجموعه مقالات همایش).
 3. مقاله برگزيده در همایش بین­المللی «هویت اسلامی و جهانی‌شدن» (مشترك ميان موسسه مطالعات ملي و چندين دانشگاه) اسفندماه 1390. (جزوه 18 مقاله برتر جهت ارائه در روز همایش).
 4. مقاله برگزيده در همایش ملی «تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن» (دانشگاه يزد) اسفندماه 1390.
 5. مقاله برگزيده در همایش ملی «دین؛ دانشگاه و علوم انسانی» (دانشگاه مازندران) اسفندماه 1390.
 6. مقاله برگزيده در همایش ملی «آسیب­شناسی مسائل جوانان» (دانشگاه اصفهان) اسفندماه 1390.

 

5 . آثار برگزیده در جشنواره‌های علمي

 1. کسب رتبه دوم در جشنواره بین‌المللی «شیخ طوسی» (وابسته به پژوهشگاه بین‌المللی ‌المصطفی) زمستان 1395، به مقاله: بررسی تطبیقی تناسخ در اندیشه پال توئیچل و راجنبش اشو؛

 

 1. کسب رتبه دوم در جشنواره ملی «علامه حلی» (وابسته به معاونت پژوهش حوزه علمیه قم) زمستان 1389، به کتاب: جنبش‌هاي نوپديد معنوي در چشم‌انداز فرهنگي ايران.

 

6 . سمت‌ها و فعاليت‌های علمي

 1. رئیس اداره خدمات پژوهش دانشگاه بین المللی اهل بیت (تهران) از 1400 تا اکنون.
 2. مدیر داخلی دوفصلنامه «پژوهش‌های اسلامی خاورشناسان» دانشگاه بین المللی اهل بیت (تهران) از 1400 تا اکنون.
 3. مدیر گروه «غرب‌شناسی انتقادی» مركز اسلامي للدراسات الإستراتيجيه (شعبه قم) از 1396 تا اکنون.
 4. عضو گروه معنویت انجمن اخلاق حوزه علمیه قم از 1395 تا اکنون.
 5. دبیر گروه فرق نوظهور پژوهشگاه بین‌المللی ‌المصطفی از 1395 تا 1400.
 6. عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی – تخصصی سبک زندگی اسلامی از 1393 تا 1398.
 7. عضو هیئت‌ تحریریه فصلنامه علمی – تخصصی پژوهشنامه تربیت تبلیغی از 1391 تا 1398.
 8. دبیر کارگروه فرق نوظهور در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری از 1389 تا 1390
 9. مدير واحد جنبش‌هاي نوپديد معنوی در پژوهشكده باقرالعلوم از 1389 تا 1398.
 10. پژوهشگر کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی از 1388 تا 1395
 11. مؤسس و سردبير فصلنامه علمي – تخصصي مطالعات معنوي از 1388 تا اکنون.
 12. سردبير فصلنامه علمي – تخصصي آيين سلوك از زمستان 1387 تا 1389.
 13. کارشناس فلسفي – عرفاني در برنامه‌های تلویزیوني «سایه تاریکي» شبکه دو و برنامه »پندار».
 14. کارشناس برنامه «افق‌های تار» رادیو فرهنگ در سال 1392 و کارشناس مدعو در برنامه‌های رادیو معارف؛
 15. مدرس دوره‌های علمي و سخنراني در بسیاری از دانشگاه‌های کشور .

 

 1. مهارت‌ها
 • تسلط بر زبان انگلیسی و عربی (در حد مطالعه)
 • تخصص در زمینه نرم‌افزارها و فایل‌های مربوط به تحقیق و پژوهش به ویژه:

 Microsoft Office Word

Maxqda

نشاني: قم، پردیسان، خ ولایت، خ بهشت، خ عترت، مجتمع باقرالعلوم (ع)، بلوك 2، واحد 5 .

شماره تماس: 09120517288

آدرس ایمیل: Kiani61@yahoo.com