انعقاد تفاهم‌نامه همکاری علمی پژوهشی مرکز پژوهش های دین و سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پژوهشکده مطالعات معنوی قم