اخبار

دسته‌بندی نشده

برگزاری نشست نقد و بررسی پروژه پژوهشی سلامت و مراقبت معنوی نیایش محور توسط پژوهشکده مطالعات معنوی​

برگزاری نشست نقد و بررسی پروژه پژوهشی سلامت و مراقبت معنوی نیایش محور توسط پژوهشکده مطالعات معنوی پژوهشکده مطالعات معنوی برگزار می‌کند: نشست نقد و بررسی

بیشتر بخوانید
دسته‌بندی نشده

برگزاری نشست های علمی راهبرد های آینده سلامت معنوی با ارائه جناب آقای دکتر محمد مهدی احمدی فراز

اولین نشست هماهنگی برای برگزاری همایش بین المللی سلامت معنوی از سوی پژوهشکده مطالعات معنوی برگزار شد  گروه آینده‌پژوهی فکری و فرهنگی جهان پژوهشکده بین‌المللی امام

بیشتر بخوانید