اخبار

اخبار

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی یزد و پژوهشکده مطالعات معنوی قم

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی یزد و پژوهشکده مطالعات معنوی قم نظر به جایگاه ویژه سلامت معنوی به

بیشتر بخوانید
اخبار

برگزاری نشست رئیس پژوهشکده مطالعات معنوی با حجت الاسلام رکوفیان مشاور وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

نشست رئیس پژوهشکده مطالعات معنوی با حجت الاسلام رکوفیان مشاور وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نشست رئیس پژوهشکده مطالعات معنوی با حجت الاسلام رکوفیان

بیشتر بخوانید