اخبار

اخبار

سومین نشست از سلسله نشست های «حکمرانی معنوی» با حضور حجت الاسلام دکتر رضا غلامی و حمیدرضا مظاهری سیف با موضوع «حکمرانی و مسأله سبک زندگی» بصورت مجازی برگزار شد.

سومین نشست از سلسله نشست های «حکمرانی معنوی» با حضور حجت الاسلام دکتر رضا غلامی و حمیدرضا مظاهری سیف با موضوع «حکمرانی و مسأله سبک زندگی»

بیشتر بخوانید
اخبار

دومین نشست از سلسله نشست های «حکمرانی معنوی» با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی ذوعلم و حمیدرضا مظاهری سیف با موضوع «حکمرانی اخلاقی، جامعه معنوی» برگزار شد.

دومین نشست از سلسله نشست های «حکمرانی معنوی» با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی ذوعلم و حمیدرضا مظاهری سیف با موضوع «حکمرانی اخلاقی، جامعه

بیشتر بخوانید
دسته‌بندی نشده

برگزاری کرسی علمی ترویجی «چالش‌های ساختاری اجرای سلامت و مراقبت معنوی در کشور»

برگزاری کرسی علمی ترویجی «چالش‌های ساختاری اجرای سلامت و مراقبت معنوی در کشور» پژوهشکده مطالعات معنوی با همکاری کارگروه سلامت گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی

بیشتر بخوانید
دسته‌بندی نشده

برگزاری کرسی علمی ترویجی «نقش سازمانی معاونت‌های درمانی و فرهنگی در پیش‌برد سلامت و مراقبت معنوی بیماران با رویکرد تجارب بالینی

برگزاری کرسی علمی ترویجی «نقش سازمانی معاونت‌های درمانی و فرهنگی در پیش‌برد سلامت و مراقبت معنوی بیماران با رویکرد تجارب بالینی کارگروه سلامت گروه فرهنگی اجتماعی

بیشتر بخوانید
اخبار

اولین نشست از سلسله نشست های «حکمرانی معنوی» با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسعود آذربایجانی و حمیدرضا مظاهری سیف

اولین نشست از سلسله نشست های «حکمرانی معنوی» با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسعود آذربایجانی و حمیدرضا مظاهری سیف ✳️ اولین نشست از سلسله

بیشتر بخوانید