انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی یزد و پژوهشکده مطالعات معنوی قم

نظر به جایگاه ویژه سلامت معنوی به عنوان بعد چهارم سلامت و در راستای فراهم سازی بسترهای لازم جهت فعالیتهای پژوهشی استاندارد در این عرصه مبتنی بر منابع اسلامی و تفکر توحیدی و به منظور تأمین بسته های علمی به عنوان پشتوانه برنامه های اجرایی حیطه سلامت و مراقبت معنوی، تفاهم‌نامه‌ای مابین آقای دکتر محمد حسن لطفی رییس مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و آقای دکتر حمیدرضا مظاهری سیف ریاست پژوهشکده مطالعات معنوی قم در روز سه شنبه چهاردهم تیرماه ۱۴۰۱ منعقد گردید. در این جلسه آقای دکتر احمدی فراز به نمایندگی از رئیس پژوهشکده مطالعات معنوی حضور داشتند.
امید است این گام ارزشمند، در تحقق آرمانهای نظام سلامت و حرکت به سمت ارتقای سلامت معنوی در نظام بهداشت و درمان با نتایج خوبی همراه باشد.در این جلسه عنوان، آرمان، اهداف و محورهای مشخص شد و مقرر گردید در نشست بعدی نمایندگانی از سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور که در رابطه با سلامت معنوی فعالیت می کنند، حضور بهم رسانند.