اولین نشست هماهنگی برای برگزاری همایش بین المللی سلامت معنوی از سوی پژوهشکده مطالعات معنوی برگزار شد

اولین نشست هماهنگی برای برگزاری همایش بین المللی سلامت معنوی از سوی پژوهشکده مطالعات معنوی روز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه 1401 برگزار شد. در این نشست دکتر مظاهری سیف رئیش پژوهشکده مطالعات معنوی ، دکتر حکیمیان رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دکتر آذربایجانی رئیس موسسه سلامت نوید نیایش، دکتر احمدی فراز مدیر کلان پروژه سلامت معنوی در پژوهشکده مطالعات معنوی دکتر لطفی رئیس مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه یزد، دکتر آقایی و خانم دکتر دشت آبادی نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی یزد و دکتر موسوی زاده رئیس مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این نشست حضور داشتند.
در این جلسه عنوان، آرمان، اهداف و محورهای مشخص شد و مقرر گردید در نشست بعدی نمایندگانی از سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور که در رابطه با سلامت معنوی فعالیت می کنند، حضور بهم رسانند.