نشست رئیس پژوهشکده مطالعات معنوی با حجت الاسلام رکوفیان مشاور وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

نشست رئیس پژوهشکده مطالعات معنوی با حجت الاسلام رکوفیان مشاور وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی روز یکشنبه ۲۲ خرداد ماه برگزار شد.
در این نشست ابعاد مختلف تفاهم نامه حوزه علمیه قم با وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گرفت و ظرفیتهایهمکاری در اجرایی کردن این تفاهم نامه مشخص گردید