اولین نشست هماهنگی برای برگزاری همایش بین المللی سلامت معنوی از سوی پژوهشکده مطالعات معنوی برگزار شد

 گروه آینده‌پژوهی فکری و فرهنگی جهان پژوهشکده بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام برگزار می کند:
راهبرد های آینده سلامت معنوی
ارائه دهنده: جناب آقای دکتر محمدمهدی احمدی فراز
(عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات معنوی و مدیر گروه معنویت کاربردی)
دبیر علمی: جناب آقای دکتر محمد عیسی نداقی
(دبیر گروه آینده پژوهی فکری و فرهنگی جهان پژوهشکده بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام )
زمان: چهار شنبه، 30 آذر1401، ساعت 10 تا 11:30
مکان: بلوار مدرس، نبش مدرس1، ساختمان مرکزی جامعه المصطفی، طبقه اول، سالن جلسات

لینک جلسه:
https://vc.miu.ac.ir/mashhad6

به شرکت کنندگان گواهی حضور تقدیم می شود.

پژوهشکده بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام

https://eitaa.com/joinchat/1098711168C2667dfca93