برگزاری کارگاه پیرامون کمپ اعتیاد با گروه سراج مشهد توسط پژوهشکده مطالعات معنوی

در جهت همیاری هر چه بیشتر و بهتر در راستای از بین بردن اعتیاد در کشور، کارگاهی با روحانیون گروه سراج مشهد جهت همکاری در فرایند ترک اعتیاد توسط پژوهشکده مطالعات معنوی برگزار شد.