برگزاری کرسی علمی ترویجی «نقش سازمانی معاونت‌های درمانی و فرهنگی در پیش‌برد سلامت و مراقبت معنوی بیماران با رویکرد تجارب بالینی

کارگروه سلامت گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
با همکاری
ستاد راهبری سلامت حوزه های علمیه و پژوهشکده مطالعات معنوی برگزار می‌کند:

♦️کرسی علمی ترویجی:

«نقش سازمانی معاونت‌های درمانی و فرهنگی در پیش‌برد سلامت و مراقبت معنوی بیماران با رویکرد تجارب بالینی»

✳️ ارائه دهنده: جناب آقای دکتر روح الله موسوی زاده ( معاون فرهنگی علوم پزشکی اصفهان)

✳️ دبیر علمی: جناب آقای دکتر احمدی فراز (عضو هیات علمی و مدیر گروه معنویت کاربردی پژوهشکده مطالعات معنوی
مسئول مراقبت معنوی کشوری مکسا)

✅ زمان: یکشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۲
🕰 ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰

✅ مکان: این نشست علمی بصورت مجازی برگزار می شود.
علاقه‌مندان به شرکت مجازی، عدد 6 را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۱۳ ارسال کنند.
✅ لینک شرکت بصورت مجازی:

https://www.skyroom.online/ch/m.faghih64/cmir