برگزاری کرسی علمی ترویجی «چالش‌های ساختاری اجرای سلامت و مراقبت معنوی در کشور»

پژوهشکده مطالعات معنوی با همکاری کارگروه سلامت گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و
ستاد راهبری سلامت حوزه های علمیه برگزار می‌کند:

♦️کرسی علمی ترویجی:

«چالش‌های ساختاری اجرای سلامت و مراقبت معنوی در کشور»

✳️ ارائه دهنده: خانم دکتر معماریان ( دانشیار پزشکی اجتماعی،
مدیر گروه سلامت روان و ریاست مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی ایران )

✳️ دبیر علمی: جناب آقای دکتر احمدی فراز (عضو هیات علمی و مدیر گروه معنویت کاربردی پژوهشکده مطالعات معنوی
مسئول مراقبت معنوی کشوری مکسا)

✅ زمان: سه‌شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ صبح

✅ مکان: این نشست علمی بصورت مجازی برگذار می شود.
علاقه‌مندان به شرکت مجازی، عدد 6 را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۱۳ ارسال کنند.

✅ لینک شرکت بصورت مجازی:
https://www.skyroom.online/ch/m.faghih64/cmir