از کتاب شبه جنبش های معنوی؛ درآمدی بر پیشگیری و رهاسازی؛ تالیف حمیدرضا مظاهری سیف در بیست و پنجمین همایش کتاب سال حوزه به عنوان اثر برتر تقدیر شد

بیست و پنجمین همایش کتاب سال حوزه، روز پنج‌شنبه ۱۲ بهمن ماه 1402 ساعت ۹ صبح در سالن همایش مدرسه علمیه دارالشفاء قم با سخنرانی حضرات آیات: جعفر سبحانی از مراجع تقلید و علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه برگزار گردید.
در این همایش، کتاب «شبه‌جنبش‌های معنوی؛ درآمدی بر پیشگیری و رهاسازی»؛ تألیف حمیدرضا مظاهری‌سیف؛ رییس پژوهشکده مطالعات معنوی جزو آثارِ شایستۀ تقدیر شناخته شد.
در بخشی از این کتاب آمده است:  

هر جا ردی از شبه جنبش های معنوی دیده می شود، مسئله شیوۀ مواجهه با افرادی که در معرض این جریان ها هستند نیز به میان می آید.

مواجهه مؤثر و بازدارنده روشی حساب شده از مداخلات منظم و هدف دار است که از گرایش افراد به شبه جنبش های معنوی پیشگیری کند. مسئله مواجهه با افراد در معرض معنویت های نوظهور، پیش از آنکه از جنس تعارض و مقابله باشد، از جنس هدایت و هم کوشی است.

این تحقیق شروعی است برای یافتن شیوه های سازنده و مؤثر مواجهه با افراد در معرض شبه جنبش های معنوی.