اولین نشست هماهنگی برای برگزاری همایش بین المللی سلامت معنوی از سوی پژوهشکده مطالعات معنوی برگزار شد

بنیاد توسعه فردا در راستای انجام مأموریت خود اقدام به برگزاری نشست های هم اندیشی درباب مسائل آینده نموده است. این سلسله نشست ها با عنوان کافه آینده برگزار می شود و هر بار به موضوعی اختصاص می یابد.
سی و یکمین نشست کافه آینده با عنوان دورنمای معنویت در تصمیم گیری های جمعی ما در روز دوشنبه بیست و یکم فروردین ماه امسال برگزار می شود.
محورهای اصلی این نشست از این قرار است:
1. در آینده چقدر برای اداره جهان به باور به جهان دیگر تکیه خواهد شد؟
2. نسبت حاکمان پنجاه سال آینده با معنویت و اخلاق و دینداری چیست؟
3. درک فرزندان ما از معنویت به عنوان درونمایه انسجام اجتماعی چه خواهد بود؟
نمایندگان پژوهشکده مطالعات معنوی در این نشست به ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشکده در باب آینده معنوی جهان می پردازند.