کمیته سلامت معنوی ستاد راهبری حوزه تشکیل جلسه داد

این جلسه که در پژوهشکده مطالعات معنوی به صورت مجازی و حقیقی برگزار شد، به موضوع تدوین سند ملی سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص داشت.
در این جلسه مصوب شد که برای گردآوری آراء مختلف و ترسیم ابعاد و لوازم این کار با تاکید برکاربردی بودن سند ملی سلامت معنوی همایشی در سال آینده برگزار شود.
حاضران در جلسه مظاهری سیف رئیس پژوهشکده مطالعات معنوی، ساجدی عضو هیات علمی موسسه امام خمینی، ستوده از دانشگاه علوم پزشکی ایران، اخوی از جامعه الزهرا بودند. احمدی فراز عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات معنوی و موسوی زاده عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به طور مجازی در جلسه شرکت کردند و به بيان دیدگاه های خود پرداختند.در این جلسه عنوان، آرمان، اهداف و محورهای مشخص شد و مقرر گردید در نشست بعدی نمایندگانی از سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور که در رابطه با سلامت معنوی فعالیت می کنند، حضور بهم رسانند.

تاریخ خبر: 1401/11/19