می 4, 2023

مشارکت پژوهشکده مطالعات معنوی در همایش ملی قرآن و سلامت معنوی

اولین نشست هماهنگی برای برگزاری همایش بین المللی سلامت معنوی از سوی پژوهشکده مطالعات معنوی برگزار شد فراخوان مقاله همایش ملی قرآن و سلامت معنوی محورهای […]
آوریل 6, 2023

مشارکت پژوهشکده مطالعات معنوی در برگزاری سی و یکمین نشست کافه آینده با موضوع آینده معنوی ما

اولین نشست هماهنگی برای برگزاری همایش بین المللی سلامت معنوی از سوی پژوهشکده مطالعات معنوی برگزار شد بنیاد توسعه فردا در راستای انجام مأموریت خود اقدام […]
مارس 9, 2023

نشست علمی نقد و بررسی کتاب شبه جنبش‌های معنوی با ارائه حجت الاسلام مظاهری سیف (مجازی)

نشست علمی نقد و بررسی کتاب شبه جنبش‌های معنوی با ارائه حجت الاسلام مظاهری سیف (مجازی) نشست علمی نقد و بررسی کتاب شبه جنبش‌های معنوی (مجازی) […]
مارس 4, 2023

برگزاری نشست نقد و بررسی پروژه پژوهشی سلامت و مراقبت معنوی نیایش محور توسط پژوهشکده مطالعات معنوی​

برگزاری نشست نقد و بررسی پروژه پژوهشی سلامت و مراقبت معنوی نیایش محور توسط پژوهشکده مطالعات معنوی پژوهشکده مطالعات معنوی برگزار می‌کند: نشست نقد و بررسی […]
مارس 1, 2023

برگزاری سمینار خودکاوی معنوی توسط دکتر مظاهری سیف

برگزاری سمینار خودکاوی معنوی توسط دکتر مظاهری سیف
فوریه 8, 2023

کمیته سلامت معنوی ستاد راهبری حوزه تشکیل جلسه داد

کمیته سلامت معنوی ستاد راهبری حوزه تشکیل جلسه داد این جلسه که در پژوهشکده مطالعات معنوی به صورت مجازی و حقیقی برگزار شد، به موضوع تدوین […]
ژانویه 19, 2023

تکنیک های مراقبت معنوی نیایش محور با سخنرانی دکتر محمد مهدی احمدی فراز

برگزاری نشست تکنیک های مراقبت معنوی نیایش محور با سخنرانی دکتر محمد مهدی احمدی فراز
ژانویه 11, 2023

برگزاری جلسه توجیهی مراقبت معنوی ویژه اساتید گروه معارف و ائمه جماعات توسط پژوهشکده مطالعات معنوی

اولین نشست هماهنگی برای برگزاری همایش بین المللی سلامت معنوی از سوی پژوهشکده مطالعات معنوی برگزار شد جلسه توجیهی مراقبت معنوی ویژه اساتید گروه معارف و […]
ژانویه 9, 2023

برگزاری رویداد ملی نوآیند 2 با موضوع مسائل نوپدیده فرق، ادیان و مذاهب

اولین نشست هماهنگی برای برگزاری همایش بین المللی سلامت معنوی از سوی پژوهشکده مطالعات معنوی برگزار شد پژوهشکده مطالعات معنوی برگزار می کند: آخر هفته نوآیندی […]