سپتامبر 6, 2023

سومین نشست از سلسله نشست های «حکمرانی معنوی» با حضور حجت الاسلام دکتر رضا غلامی و حمیدرضا مظاهری سیف با موضوع «حکمرانی و مسأله سبک زندگی» بصورت مجازی برگزار شد.

سومین نشست از سلسله نشست های «حکمرانی معنوی» با حضور حجت الاسلام دکتر رضا غلامی و حمیدرضا مظاهری سیف با موضوع «حکمرانی و مسأله سبک زندگی» […]
آگوست 22, 2023

دومین نشست از سلسله نشست های «حکمرانی معنوی» با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی ذوعلم و حمیدرضا مظاهری سیف با موضوع «حکمرانی اخلاقی، جامعه معنوی» برگزار شد.

دومین نشست از سلسله نشست های «حکمرانی معنوی» با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی ذوعلم و حمیدرضا مظاهری سیف با موضوع «حکمرانی اخلاقی، جامعه […]
جولای 31, 2023

برگزاری کرسی علمی ترویجی بررسی الگوی سلامت و مراقبت معنوی سالمندان در ایران و جهان

برگزاری کرسی علمی ترویجی بررسی الگوی سلامت و مراقبت معنوی سالمندان در ایران و جهان کارگروه سلامت گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامیبا […]
جولای 14, 2023

برگزاری اولین نشست از سلسله نشست های حکمرانی و معنویت از سوی پژوهشکده مطالعات معنوی با همکاری خبرگزاری رسا

برگزاری اولین نشست از سلسله نشست های حکمرانی و معنویت از سوی پژوهشکده مطالعات معنوی با همکاری خبرگزاری رسا اولین نشست از سلسله نشست های حکمرانی […]
جولای 14, 2023

برگزاری کرسی علمی ترویجی مراقبت بیهوده، مرگ به روال عادی و مراقبت های تسکینی

برگزاری کرسی علمی ترویجی مراقبت بیهوده، مرگ به روال عادی و مراقبت های تسکینی کارگروه سلامت گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامیبا همکاریستاد […]
جولای 8, 2023

برگزاری کرسی علمی ترویجی «چالش‌های ساختاری اجرای سلامت و مراقبت معنوی در کشور»

برگزاری کرسی علمی ترویجی «چالش‌های ساختاری اجرای سلامت و مراقبت معنوی در کشور» پژوهشکده مطالعات معنوی با همکاری کارگروه سلامت گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی […]
جولای 8, 2023

برگزاری کرسی علمی ترویجی «نقش سازمانی معاونت‌های درمانی و فرهنگی در پیش‌برد سلامت و مراقبت معنوی بیماران با رویکرد تجارب بالینی

برگزاری کرسی علمی ترویجی «نقش سازمانی معاونت‌های درمانی و فرهنگی در پیش‌برد سلامت و مراقبت معنوی بیماران با رویکرد تجارب بالینی کارگروه سلامت گروه فرهنگی اجتماعی […]
ژوئن 28, 2023

اولین نشست از سلسله نشست های «حکمرانی معنوی» با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسعود آذربایجانی و حمیدرضا مظاهری سیف

اولین نشست از سلسله نشست های «حکمرانی معنوی» با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسعود آذربایجانی و حمیدرضا مظاهری سیف ✳️ اولین نشست از سلسله […]
ژوئن 28, 2023

برگزاری کرسی علمی ترویجی: «چالشهای مراقبت حمایتی – تسکینی و مراقبت معنوی در سیستم درمانی کشور»

برگزاری کرسی علمی ترویجی: «چالشهای مراقبت حمایتی – تسکینی و مراقبت معنوی در سیستم درمانی کشور» کارگروه سلامت گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای […]